ไทยเตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2018 ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี

Date : 2018-08-05 02:17:58, By CLMVT Forum 2018

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประชุม CLMVT Forum 2018 เวทีกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 นี้ ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMVT Forum 2018 Taking-Off Through Technology) เป็นการเตรียมความพร้อมให้ภูมิภาค CLMVT สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายและบริบทเศรษฐกิจการค้าโลกยุคใหม่ และผนึกกำลังภูมิภาค CLMVT เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนในตลาดโลก โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


----------------------------------------
บุคคลในภาพ (จากซ้ายมาขวา)
1. สุรีย์พร  สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
2. ลลิดา  จิวะนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. สนั่น  อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าไทย
4. บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์
5. ศ.ดร.สกนธ์  วรัญญูวัฒนา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
6. มร. อู - มโย - มยินตาน เอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย
7. พิมพ์ชนก  วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
8. ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
# # #

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ :
คุณนภัสวรรณ ขานอก   โทร. 062 541 9924, 02 610 2316 
คุณสุรีรัตน์ ปานพรม     โทร. 085 058 9777, 02 610 2367